OCIJENI

ZIDARSKA OBRADA ŠPALETA

Obrada špaleta radi se kada su oštećeni rubovi oko prozora ili vrata nakon zamjene istih,ali  i kod popravke kutova zidova nakon oštećenja ili slično. 

OCIJENI