OCIJENI

Projekt en. obnove

Objavljeno: 4.4.2018. 14:50

A. B. ŠIMIĆA 9, Split                                                                          


Nabava radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Splitu na adresi A. B. Šimića 9.

Evidencijski broj nabave: 01/2018-03EO - STATUS: zatvoren.

Datum objave: 19.02.2018. god.

Datum zatvaranja natječaja: 13.03.2018. god. u 12:00 h.


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA I GRAFIČKI PRILOZI NALAZE SE NA LINKU: https://www.dropbox.com/sh/kpkkgladhxmyh72/AADtNNUjJOin1ANcD6TuC3Qsa?dl=0

Broj ugovora: KK.04.2.2.01.0446.

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi A.B.Šimića 9 u Splitu.

Naziv korisnika: Novi dani d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 2.308.014,69 kn.

EU financiranje projekta: 1.354.174,00 kn.

Razdoblje provedbe projekta: od 01.07.17 do 31.12.18.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Projekt je usmjeren na energetsku obnovu stambene zgrade A. B. Šimića 9 u Splitu.

Projektom je obuhvaćeno 64 stambenih jedinica.

Cilj projekta je poboljšati energetska svojstva zgrade te omogućiti značajne uštede energije za grijanje i hlađenje zgrade, a samim time i novaca.

Planirana ušteda energije je preko 73 % odnosno 130.689,33 kWh, a smanjenje CO2 31,32 t/god.

Rezultati projekta bi se dugočno pozitivno odrazili u energetskom, financijskom i ekološkom smislu.

Godina izgradnje zgrade je 1970., trenutni energetski razred "C".

Mjere energetske obnove višestambene zgrade koje će se provesti su izolacija vanjskog zida, rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora i izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru.

---

Na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), NOVI DANI d.o.o., promet i upravljanje nekretninama, Papandopulova 25, Split, OIB 95077462370, zastupani po direktoru Željku Vukojeviću, dana 6. prosinca 2017. godine donose sljedeću;


ODLUKU

o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu
u postupku javne nabave za nabavu radova i usluga za energetsku obnovu zgrade na adresi A. B. Šimića 9, Split

I.

Za pripremu i provođenje postupka javne nabave za nabavu radova i usluga za energetsku obnovu višestambene zgrade/toranj na adresi A. B. Šimića 9, Split, imenuje se Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:

Željko Vukojević, direktor NOVI DANI d.o.o, OIB 29208165027
Ivana Grubišić, ing.građ., OIB 41351086344
Vicko Mimica, predstavnik stanara zgrade/toranj na adresi A.B.Šimića 9, OIB 63592390253
Sanja Rodek, mag.iur, OIB 47196154414
Ana Majcen, mag.iur, OIB34152285261, certifikat u području javne nabave Klasa: 406-01/17-06/137

II.

Zadaci Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke su:
- izrada dokumentacije za nadmetanje na temelju temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva objavljenog 17.10.2016., PDP_4C2.2;
- javno otvaranje ponuda;
- pregled i ocjena ponuda;
- ostali poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave.
Članovi Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

III.

Procijenjena vrijednost nabave: 2.292.914,69 kuna.
Vrsta postupka javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: postupak javne nabave temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva objavljenog 17.10.2016., PDP_4C2.2 za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambene zgrade/toranj na adresi A. B. Šimića 9, Split, osiguranih iz europskog fonda za regionalni razvoj i Aneksa 2. postupci nabave za osobe koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

IV.
 
Stručne i administrativne poslove za Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavljat će stručna služba tvrtke Novi dani d.o.o.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Zagreb, 6. prosinca 2017.
                                                                                                

NOVI DANI d.o.o, zastupani po
Željko Vukojević


---

KONTAKT: Ivana Grubišić (novidani-energo@net.hr).

http://www.strukturnifondovi.hr
KATUNARIĆEVA 24, Split                                                                   

STATUS: zatvoren.

Datum objave: 16.03.2018. god.

Datum zatvaranja natječaja: 04.04.2018. god. u 10:00 h.


Broj ugovora: KK.04.2.2.01.0450.

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Katunarićeva 24 u Splitu.

Naziv korisnika: Novi dani d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 492.986,03 kn.

EU financiranje projekta: 287.714,86 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 11/2016-12/2018.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Projekt je usmjeren na energetsku obnovu stambene zgrade Katunarićeva 24 u Splitu.

Projektom je obuhvaćeno 12 stambenih jedinica.

Cilj projekta je poboljšati energetska svojstva zgrade te omogućiti značajne uštede energije za grijanje i hlađenje zgrade, a samim time i novaca.

Planirana ušteda energije je preko 75%, odnosno 53.099,00 kWh a smanjenje CO2 7,40 t/god.

Rezultati projekta bi se dugočno pozitivno odrazili u energetskom, financijskom i ekološkom smislu.

Godina izgradnje zgrade je 2002., trenutni energetski razred "D"

Mjere energetske obnove višestambene zgrade koje će se provesti su izolacija vanjskog zida.

---

Na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), NOVI DANI d.o.o., promet i upravljanje nekretninama, Papandopulova 25, Split, OIB 95077462370, zastupani po direktoru Željku Vukojeviću, dana 6. prosinca 2017. godine donose sljedeću;


ODLUKU

o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu
u postupku javne nabave za nabavu radova i usluga za energetsku obnovu zgrade na adresi Katunarićeva 24, Split

I.

Za pripremu i provođenje postupka javne nabave za nabavu radova i usluga za energetsku obnovu višestambene zgrade/toranj na adresi Katunarićeva 24, Split, imenuje se Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:

Željko Vukojević, direktor NOVI DANI d.o.o, OIB 29208165027
Ivana Grubišić, ing.građ., OIB 41351086344
Frane Biuk, 
stanar zgrade/toranj na adresi Katunarićeva 24, OIB 83619489619
Sanja Rodek, mag.iur, OIB 47196154414
Ana Majcen, mag.iur, OIB34152285261, certifikat u području javne nabave Klasa: 406-01/17-06/137

II.

Zadaci Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke su:
- izrada dokumentacije za nadmetanje na temelju temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva objavljenog 17.10.2016., PDP_4C2.2;
- javno otvaranje ponuda;
- pregled i ocjena ponuda;
- ostali poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave.
Članovi Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

III.

Procijenjena vrijednost nabave: 460.436,03 kuna.
Vrsta postupka javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: postupak javne nabave temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva objavljenog 17.10.2016., PDP_4C2.2 za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambene zgrade na adresi Katunarićeva 24, Split, osiguranih iz europskog fonda za regionalni razvoj i Aneksa 2. postupci nabave za osobe koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

IV.
 
Stručne i administrativne poslove za Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavljat će stručna služba tvrtke Novi dani d.o.o.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Zagreb, 6. prosinca 2017.
                                                                                                

NOVI DANI d.o.o, zastupani po
Željko Vukojević


---


KONTAKT: Ivana Grubišić (novidani-energo@net.hr).

http://www.strukturnifondovi.hr                                                                                    
PETRA ZORANIĆA 4 i 6, Knin                                                            


Nabava radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Kninu na adresi Petra Zoranića 4 i 6.

Evidencijski broj nabave: 01/2018-EO - STATUS: zatvoren.

Datum objave: 16.03.2018. god.

Datum zatvaranja natječaja: 04.04.2018. god. u 11:00 h.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA I GRAFIČKI PRILOZI NALAZE SE NA LINKU: 
https://www.dropbox.com/sh/kpkkgladhxmyh72/AADtNNUjJOin1ANcD6TuC3Qsa?dl=0

Broj ugovora: KK.04.2.2.01.0461.

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Petra Zoranića 4 i 6 u Kninu.

Naziv korisnika: Novi dani d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.517.931,92 kn.

EU financiranje projekta: 661.804,54 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 8/2016-12/2018.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Projekt je usmjeren na energetsku obnovu stambene zgrade Petra Zoranića 4 i 6.

Projektom su obuhvaćene 24 stambene jedinice.

Cilj projekta je poboljšati energetska svojstva zgrade te omogućiti značajne uštede energije za grijanje i hlađenje zgrade, a samim time i novaca.

Planirana ušteda energije je 120.733,00 kWh, a smanjenje CO2 21,35 t/god.

Rezultati projekta bi se dugočno pozitivno odrazili u energetskom,financijskom i ekološkom smislu.

Godina izgradnje zgrade je 1960., trenutni energetski razred "D".

Mjere energetske obnove višestambene zgrade koje će se provesti su izolacija vanjskog zida, rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora i zamjena vanjske stolarije nedrvenom (trodjelni PVC prozori u zajedničkim prostorijama, 8 komada; trokrilni PVC prozori sa vanjskim roletama, 4 komada;
jednokrilni PVC prozori sa vanjskim roletama, 2 komada; PVC staklena stijena iznad ulaza u stubište, 2 komada; krovni prozor za izlazak na krov, 2 komada).

---

Na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), NOVI DANI d.o.o., promet i upravljanje nekretninama, Papandopulova 25, Split, OIB 95077462370, zastupani po direktoru Željku Vukojeviću, dana 6. prosinca 2017. godine donose sljedeću;


ODLUKU

o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu
u postupku javne nabave za nabavu radova i usluga za energetsku obnovu zgrade na adresi Petra Zoranića 4 i 6, Knin

I.

Za pripremu i provođenje postupka javne nabave za nabavu radova i usluga za energetsku obnovu višestambene zgrade/toranj na adresi Petra Zoranića 4i 6, Knin, imenuje se Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:

Željko Vukojević, direktor NOVI DANI d.o.o, OIB 29208165027
Ivana Grubišić, ing.građ., OIB 41351086344
Sanja Rodek, mag.iur, OIB 47196154414
Ana Majcen, mag.iur, OIB34152285261, certifikat u području javne nabave Klasa: 406-01/17-06/137

II.

Zadaci Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke su:
- izrada dokumentacije za nadmetanje na temelju temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva objavljenog 17.10.2016., PDP_4C2.2;
- javno otvaranje ponuda;
- pregled i ocjena ponuda;
- ostali poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave.
Članovi Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

III.

Procijenjena vrijednost nabave: 1.454.381,91 kuna.
Vrsta postupka javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: postupak javne nabave temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva objavljenog 17.10.2016., PDP_4C2.2 za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambene zgrade/toranj na adresi Petra Zoranića 4 i 6, Knin, osiguranih iz europskog fonda za regionalni razvoj i Aneksa 2. postupci nabave za osobe koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

IV.
 
Stručne i administrativne poslove za Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavljat će stručna služba tvrtke Novi dani d.o.o.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Zagreb, 6. prosinca 2017.
                                                                                                

NOVI DANI d.o.o, zastupani po
Željko Vukojević


---


KONTAKT: Ivana Grubišić (novidani-energo@net.hr).

http://www.strukturnifondovi.hr
STEPINČEVA 22, Split                                                                                                                                   
                          

STATUS: zatvoren.

Broj ugovora: KK.04.2.2.01.0541.

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Stepinčeva 22 u Splitu.

Naziv korisnika: Novi dani d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.064.167,81 kn.

EU financiranje projekta: 562.033,75 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 7/2017-12/2018.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Projekt je usmjeren na energetsku obnovu stambene zgrade Stepinčeva 22.

Projektom su obuhvaćene 22 stambene jedinice.

Cilj projekta je poboljšati energetska svojstva zgrade te omogućiti značajne uštede energije za grijanje i hlađenje zgrade, a samim time i novaca.

Planirana ušteda energije je 120.039,98 kWh, a smanjenje CO2 29 t/god.

Rezultati projekta bi se dugočno pozitivno odrazili u energetskom, financijskom i ekološkom smislu.

Godina izgradnje zgrade je 1970., trenutni energetski razred "D".

Mjere energetske obnove višestambene zgrade koje će se provesti su izolacija vanjskog zida, rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora i izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru.

---

Na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), NOVI DANI d.o.o., promet i upravljanje nekretninama, Papandopulova 25, Split, OIB 95077462370, zastupani po direktoru Željku Vukojeviću,  dana 6. prosinca 2017. godine donose sljedeću;


ODLUKU

o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu
u postupku javne nabave za nabavu radova i usluga za energetsku obnovu zgrade na adresi Stepinčeva 22, Split

I.

Za pripremu i provođenje postupka javne nabave za nabavu radova i usluga za energetsku obnovu višestambene zgrade/toranj na adresi Stepinčeva 22, Split, imenuje se Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:

Željko Vukojević, direktor NOVI DANI d.o.o, OIB 29208165027
Ivana Grubišić, ing.građ., OIB 41351086344
Dajana Barač, zamjenica predstavnika stanara zgrade/toranj na adresi Stepinčeva 22, OIB 57762256430
Ivan Plazonić, stanar zgrade/toranj na adresi Stepinčeva 22, OIB 62307055691
Sanja Rodek, mag.iur, OIB 47196154414
Ana Majcen, mag.iur, OIB 34152285261, certifikat u području javne nabave Klasa: 406-01/17-06/137

II.

Zadaci Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke su:
- izrada dokumentacije za nadmetanje na temelju temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva objavljenog 17.10.2016., PDP_4C2.2;
- javno otvaranje ponuda;
- pregled i ocjena ponuda;
- ostali poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave.
Članovi Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

III.

Procijenjena vrijednost nabave: 1.052.667,81 kuna.
Vrsta postupka javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: postupak javne nabave temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva objavljenog 17.10.2016., PDP_4C2.2 za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambene zgrade/toranj na adresi Stepinčeva 22, Split, osiguranih iz europskog fonda za regionalni razvoj i Aneksa 2. postupci nabave za osobe koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

IV.
 
Stručne i administrativne poslove za Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavljat će stručna služba tvrtke Novi dani d.o.o.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Zagreb, 6. prosinca 2017.
                                                                                                

NOVI DANI d.o.o, zastupani po
Željko Vukojević


---


KONTAKT: Ivana Grubišić (novidani-energo@net.hr).

http://www.strukturnifondovi.hr
VUKOVARSKA 84, Split                                                                      

STATUS: zatvoren.

Broj ugovora: KK.04.2.2.01.0464.

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Vukovarska 84 u Splitu.

Naziv korisnika: Novi dani d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.107.497,56 kn.

EU financiranje projekta: 664.548,52 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 11/2016-12/2018.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Projekt je usmjeren na energetsku obnovu stambene zgrade Vukovarska 84.

Projektom je obuhvaćeno 26 stambenih jedinica.

Cilj projekta je poboljšati energetska svojstva zgrade te omogućiti značajne uštede energije za grijanje i hlađenje zgrade, a samim time i novaca.

Planirana ušteda energije je 57.156,00 kWh, a smanjenje CO2 9,26 t/god.

Rezultati projekta bi se dugočno pozitivno odrazili u energetskom, financijskom i ekološkom smislu.

Godina izgradnje zgrade je 1965., trenutni energetski razred "C".

Mjere energetske obnove višestambene zgrade koje će se provesti su izolacija vanjskog zida i rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora i izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru.

---

Na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), NOVI DANI d.o.o., promet i upravljanje nekretninama, Papandopulova 25, Split, OIB 95077462370, zastupani po direktoru Željku Vukojeviću, dana 6. prosinca 2017. godine donose sljedeću;


ODLUKU

o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu
u postupku javne nabave za nabavu radova i usluga za energetsku obnovu zgrade na adresi Vukovarska 84, Split

I.

Za pripremu i provođenje postupka javne nabave za nabavu radova i usluga za energetsku obnovu višestambene zgrade/toranj na adresi Vukovarska 84, Split, imenuje se Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:

Željko Vukojević, direktor NOVI DANI d.o.o, OIB 29208165027
Ivana Grubišić, ing.građ., OIB 41351086344
Maja Čukušić, predstavnik stanara zgrede/toranj na adresi Vukovarska 84, OIB 49601288907
Sanja Rodek, mag.iur, OIB 47196154414
Ana Majcen, mag.iur, OIB34152285261, certifikat u području javne nabave Klasa: 406-01/17-06/137

II.

Zadaci Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke su:
- izrada dokumentacije za nadmetanje na temelju temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva objavljenog 17.10.2016., PDP_4C2.2;
- javno otvaranje ponuda;
- pregled i ocjena ponuda;
- ostali poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave.
Članovi Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

III.

Procijenjena vrijednost nabave: 1.056.143,81 kuna.
Vrsta postupka javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: postupak javne nabave temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva objavljenog 17.10.2016., PDP_4C2.2 za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambene zgrade/toranj na adresi Vukovarska 84, Split, osiguranih iz europskog fonda za regionalni razvoj i Aneksa 2. postupci nabave za osobe koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

IV.
 
Stručne i administrativne poslove za Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavljat će stručna služba tvrtke Novi dani d.o.o.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Zagreb, 6. prosinca 2017.
                                                                                                

NOVI DANI d.o.o, zastupani po
Željko Vukojević


---


KONTAKT: Ivana Grubišić (novidani-energo@net.hr). 

http://www.strukturnifondovi.hr                                                                                  

                                                                                    


KVATERNIKOVA 32, Split                                                                    


Nabava radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade u Splitu na adresi Kvaternikova 32.

Evidencijski broj nabave: 01/2018-05EO - STATUS: zatvoren.

Datum objave 21.02.2018. god.

Datum zatvaranja natječaja: 14.03.2018. god. u 10:00 h.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA I GRAFIČKI PRILOZI NALAZE SE NA LINKU: https://www.dropbox.com/sh/kpkkgladhxmyh72/AADtNNUjJOin1ANcD6TuC3Qsa?dl=0


Broj ugovora: KK.04.2.2.01.0453.

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Kvaternikova 32 u Splitu.

Naziv korisnika: Novi dani d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:1.351.033,22 kn.

EU financiranje projekta: 735.215,10 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.17 do 31.12.18.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Projekt je usmjeren na energetsku obnovu stambeno-poslovne zgrade Kvaternikova 32 u Splitu.

Projektom je obuhvaćeno 25 stambenih jedinica i 5 poslovnih prostora.

Cilj projekta je poboljšati energetska svojstva zgrade te omogućiti značajne uštede energije za grijanje i hlađenje zgrade, a samim time i novaca.

Planirana ušteda energije je preko 55% odnosno 64.525,67 kWh a smanjenje CO2 15,46 t/god.

Rezultati projekta bi se dugočno pozitivno odrazili u energetskom,financijskom i ekološkom smislu.

Godina izgradnje zgrade je 1982., trenutni energetski razred "C".

Mjere energetske obnove višestambene zgrade koje će se provesti su izolacija vanjskog zida.


---

Na temelju odredbe članka 197. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), NOVI DANI d.o.o., promet i upravljanje nekretninama, Papandopulova 25, Split, OIB 95077462370, zastupani po direktoru Željku Vukojeviću,  dana 6. prosinca 2017. godine donose sljedeću;


ODLUKU

o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu
u postupku javne nabave za nabavu radova i usluga za energetsku obnovu zgrade na adresi Kvaternikova 32, Split

I.

Za pripremu i provođenje postupka javne nabave za nabavu radova i usluga za energetsku obnovu višestambene zgrade/toranj na adresi Kvaternikova 32, Split, imenuje se Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:

Željko Vukojević, direktor NOVI DANI d.o.o, OIB 29208165027
Ivana Grubišić, ing.građ., OIB 41351086344
Juliana Voloder, predstavnica stanara zgrade/toranj na adresi Kvaternikova 32, OIB 24396588322
Sanja Rodek, mag.iur, OIB 47196154414
Ana Majcen, mag.iur, OIB34152285261, certifikat u području javne nabave Klasa: 406-01/17-06/137

II.

Zadaci Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke su:
- izrada dokumentacije za nadmetanje na temelju temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva objavljenog 17.10.2016., PDP_4C2.2;
- javno otvaranje ponuda;
- pregled i ocjena ponuda;
- ostali poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave.
Članovi Stručnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.

III.

Procijenjena vrijednost nabave: 1.337.833,22 kuna.
Vrsta postupka javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne nabave: postupak javne nabave temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva objavljenog 17.10.2016., PDP_4C2.2 za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambene zgrade/toranj na adresi Kvaternikova 32, Split, osiguranih iz europskog fonda za regionalni razvoj i Aneksa 2. postupci nabave za osobe koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

IV.
 
Stručne i administrativne poslove za Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke obavljat će stručna služba tvrtke Novi dani d.o.o.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Zagreb, 6. prosinca 2017.
                                                                                                

NOVI DANI d.o.o, zastupani po
Željko Vukojević


---

KONTAKT: Ivana Grubišić (novidani-energo@net.hr).

http://www.strukturnifondovi.hr     
                                                                                    

                                                                    


OCIJENI