OCIJENI

Obavijesti

Objavljeno: 8.2.2021. 22:24

ZAŠTITA OD POŽARA

Novi Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) propisao je obvezu kvalitetnije i svobuhvatnije brige u vezi s posjedovanjem i redovitim održavanjem vatrogasne opreme (vatrogasni aparati, hidranti...), kao i svih ostalih instalacija relevantnih za zaštitu od požara (elektroinstalacije, gromobrani, dimnjaci...).

Specifikacija:

  • Vatrogasni aparati: po jedan na svakoj etaži objekta; servis svake godine.
  • Hidranti: ako ih zgrada posjeduje, mora biti izrađen projekt hidrantske mreže, a svi hidrantski ormarići moraju biti kompletirani (crijeva i mlaznice); ispitivanje svake godine.
  • Elektroinstalacije: moraju biti u ispravnom stanju; ako zgrada posjeduje panik rasvjetu, ista mora biti u funkciji; periodični atesti.
  • Gromobrani: ako ih zgrada posjeduje, moraju biti u ispravnom stanju; periodični atesti.
  • Dimnjaci: ako ih zgrada posjeduje, moraju biti pregledani (očišćeni) svake godine.
  • Ostalo: sve zajedničke površine zgrade, svi evakuacijski putevi (npr. izlaz na krov) i vatrogasni prilazi moraju biti prohodni, odnosno na istima se ne smije ništa odlagati.
U slučaju nepoštivanja propisanih mjera, nadležni ispektori ovlašteni su izricati značajne sankcije, a o neželjenim scenarijima nekakvih požarnih havarija u zgradi da i ne govorimo.

S ciljem zaštite Vaše sigurnosti, ali i izbjegavanja plaćanja kazni, potrebno je angažirati sredstva pričuve zgrade u onom obimu koji je potreban te čak i pribaviti dodatna sredstva ukoliko su postojeća sredstva nedostatna.

Za dodatne informacije obratite se na:
 
tehnicka-sluzba5@novidani.hr.


---

ENERGETSKI CERTIFIKATI I ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA

Ukoliko su suvlasnici pojedine zgrade pod upravljanjem tvrtke NOVI DANI d.o.o. zainteresirani, za njih možemo organizirati obavljanje energetskoga pregleda te ishođenje energetskoga certifikata zgrade. Energetski certifikat neophodan je svakome tko želi prodati ili iznajmiti svoju nekretninu (bilo da je riječ o certifikatu jedne nekretnine ili cijele zgrade), dok je u zgradama javne namjene energetski certifikat obavezan neovisno o tome.
Energetski pregled, kao prvi korak, i energetski certifikat, kao završni, neophodni su i prilikom obavljanja energetskih obnova zgrada koje ne zadovoljavaju propise o toplinskoj propusnosti jer se istima dokazuje povećanje energetskoga razreda zgrade nakon obavljenih radova.

Povećanje energetskoga razreda, odnosno ušteda energije u određenom postotku preduvjet su za apliciranje prema domaćim i europskim financijskim institucijama od kojih se može tražiti povrat dijela uloženih sredstava - povrat sredstava može se ostvariti za energetski pregled / certifikat, za projekt obnove i za samu obnovu.

Sve radnje vezane za postupak energetske obnove zgrade, kao i za eventualno natjecanje za povrat dijela sredstava, svim zainteresiranim klijentima organizirat će specijalizirani odjel tvrtke NOVI DANI d.o.o.

Za dodatne informacije obratite se na:
pravna-sluzba2@novidani.hr.

---

OIB UPRAVITELJA – OIB ZGRADA


OIB tvrtke NOVI DANI d.o.o. je 95077462370.

Isti se koristi na računima dobavljača koji su uslugu / robu isporučili upravo tvrtci NOVI DANI d.o.o.

Na računima gdje je kupac stambena zgrada, odnosno njeni suvlasnici, ne smije se evidentirati nikakav OIB i to iz jednostavnog razloga jer ga niti jedna zgrada u Hrvatskoj nažalost nema, a za jednog subjekta (zgradu) ne može se koristiti OIB drugoga (upravitelja).

---

VAŽNA OBAVIJEST U VEZI "AGRESIVNIH" PONUDA UPRAVITELJSKIH TVRTKI


Čast mogućim iznimkama, ali upraviteljske tvrtke danas se otvaraju radi brze zarade na malome broju zgrada. Svjesni činjenice da je većina zgrada pod upravljanjem i da nema mnogo prostora za značajan rast broja klijenata, one ciljaju na maksimalnu zaradu na svakoj zgradi i to nipošto ne od upraviteljske naknade (koju, nudeći "dumping" cijene, spuštaju ispod razine na kojoj tvrtka koja plaća zaposlenike i ispunjava zakonske obveze objektivno može poslovati bez minusa), već od provizija na sve radove na zgradi koje rastu čak i do 10 % od cijene rada (tvrtka NOVI DANI d.o.o. nikada nije naplatila niti jednu kunu provizije), a ponekad i od samostalnog obavljanja tih radova.
Taj dio priče ti agresivni prodavači magle vješto izostavljaju iz svojih ponuda.
Suvišno je i govoriti kako upravitelj nema što raditi u ulozi izvođača radova, jer on mora biti koordinator i kontrolor tih radova. Također, ne treba biti previše mudar i da se zaključi da će izvođač opterećen s obvezom da upravitelju plati proviziju u pravilu podignuti ukupnu cijenu svoje usluge, pa će suvlasnici u konačnici plaćati veće račune. Sa tim izdašnim izvorima prihoda (većim često i od cijele upraviteljske naknade) takve tvrtke mogu nuditi cijene upraviteljske naknade koje su ispod minimalnih (daleko nižih od prosjeka u čitavoj zemlji), a isto mogu raditi i zbog još jednog elementa cijele ove priče na kojeg biste trebali obratiti posebnu pozornost: Takve tvrtke često zapošljavaju jednog ili svega nekoliko zaposlenika te, kao takve, nisu u stanju niti iz daleka pružiti sveobuhvatnu i kvalitetnu upraviteljsku uslugu. Osim toga, često se bave i drugim poslovima, pa im je upravljanje zgradama sporedna djelatnost kojoj se ne posvećuju u potpunosti.


Zbog svega navedenoga, molimo Vas da ne nasjedate na takve ponude te da se raspitate o upraviteljskoj tvrtci koja Vam se nudi (je li netko čuo za njih, može li ih netko preporučiti, koliko im je teško otkazati, tj. jesu li im ugovori višegodišnji, podižu li nedugo nakon ugovaranja svoje cijene koje su izvorno ponudili, itd.). Upravljanje nekretninama je vrlo zahtjevan i vrlo odgovoran posao te svakako ne bi bilo mudro sudbinu svoje zgrade i svojih sredstava pričuve prepustiti bilo kome.
   
---

>>> POGLEDAJTE OSTALE OBAVIJESTI <<<
OCIJENI